Akıllı Kent Sistemleri

Yaşam kalitesini arttırmak amacıyla teknoloji ve bilgiyi en üst seviyede kullanıldığında karşımıza akıllı kentler çıkmaktadır. 
Bir kentin yerleşimcisi yani vatandaşı temel bazı unsurlar ile o şehre gelmektedir. 

1-) Yönetim
2-) Kalifikasyon
3-) Sosyo-Kültürel Hayat
4-) Ekonomi
5-) Güvenlik


Bu unsurları bir araya getirecek ve birbirleri ile uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak bilgi ve tecrübeyi alt yapı ve teknoloji ile birleştirdiğinizde ve bunu sürdürülebilir kıldığınızda tam manası ile akıllı bir kent yapılanması içerisine girilmiş demektir. 

Yukarıda bulunan temel unsurları AKILL'andırmak için öncelikle bilgi ve birikime ihtiyaç vardır. Sonraki aşamada bu bilgi ve birikimi teknoloji imkanları ile harmanlamak ve işlemek böylece dijital bir dataya dönüştürmek ve yönetmek gelmektedir.

Gazisoft, Dijital Kent Otomasyon Yazılımları üretmek için misyon üstlenmiştir. 

1. Yönetim 
Bir şehrin yönetimi yerelden başlamaktadır. Yerel Yönetim akıllı kent sistemlerine ne kadar entegre ise diğer unsurlar ve o şehirde yaşayan vatandaşlar da o kadar entegredir. Yerel yönetimin teknoloji ile bilgiyi bir araya getirmesi ve bunu kullanıcı deneyimi ile vatandaşlara hizmet olarak dönüştürmesi bu zincirin birinci halkasını oluşturmaktadır.

Gazisoft, bu noktada bir çok mobil uygulama ve otomasyon modülleri üzerinde çalışmalar sürdürmekteyiz. 

     A. Mobil Akıllı Temizlik
     B. Mobil Sokak Duvarı
     C. Demokratik Şehir
     D. Mobil İstek-Şikayet
     E. Mobil Ara-Bul
     F. Mobil Rehber
     G. Mobil İmar
     H. Mobil Ruhsat Denetimi
      I. Mobil Beyan
     J. Mobil Ekip

Yukarıdaki ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.